Tiếng Việt

Nhận dạng hình ảnh từ MemoryStream bằng OMR trong C#

Bạn có thể nhận ra các dấu cụ thể trên hình ảnh bằng cách thực hiện các thao tác nhận dạng dấu quang học. Ví dụ: bạn có thể nhận ra các bong bóng được lấp đầy cho một bảng câu hỏi, khảo sát hoặc một bài kiểm tra ở dạng Câu hỏi nhiều lựa chọn. Vui lòng tham khảo các phần sau để biết thêm chi tiết.
tháng 6 10, 2021 · 4 phút · Farhan Raza