Tiếng Việt

API Java để nhận dạng và xử lý nhãn hiệu quang học trong hình ảnh

Bạn có cần một thư viện Java OMR đơn giản nhưng giàu tính năng không? Bạn có muốn nhận dạng các dấu hiệu quang học trong hình ảnh được quét không? Hãy thử Aspose.OMR for Java - Một thư viện lớp Java để thực hiện các thao tác Nhận dạng nhãn hiệu quang học (OMR) trong các ứng dụng dựa trên Java. Chúng ta hãy xem nhanh các tính năng của API Java nói trên để xem cách nhận dạng nhãn hiệu quang học ở nhiều định dạng hình ảnh khác nhau và thu thập dữ liệu do con người đánh dấu từ các cuộc khảo sát, bảng câu hỏi hoặc bài kiểm tra có chứa MCQ.
tháng 1 10, 2020 · 7 phút · Usman Aziz