Tiếng Việt

Trích xuất dữ liệu từ hình ảnh trong Java

Nhận dạng dấu quang học (OMR) là một quy trình điện tử cho phép đọc và ghi lại dữ liệu được đánh dấu bởi những người trong một bài kiểm tra hoặc một cuộc khảo sát, bao gồm các đầu vào bong bóng hoặc hình vuông. Bạn có thể dễ dàng thực hiện các thao tác OMR trên hình ảnh được quét của các biểu mẫu khảo sát, bảng câu hỏi hoặc phiếu kiểm tra đó và đọc đầu vào của người dùng theo chương trình. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách thực hiện OMR và trích xuất dữ liệu từ một hình ảnh trong Java.
tháng 9 16, 2022 · 8 phút · Muzammil Khan