Tiếng Việt

Trích xuất dữ liệu từ hình ảnh trong Java

Nhận dạng dấu quang học (OMR) là một quy trình điện tử cho phép đọc và ghi lại dữ liệu được đánh dấu bởi những người trong một bài kiểm tra hoặc một cuộc khảo sát, bao gồm các đầu vào bong bóng hoặc hình vuông. Bạn có thể dễ dàng thực hiện các thao tác OMR trên hình ảnh được quét của các biểu mẫu khảo sát, bảng câu hỏi hoặc phiếu kiểm tra đó và đọc đầu vào của người dùng theo chương trình. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách thực hiện OMR và trích xuất dữ liệu từ một hình ảnh trong Java.
tháng 9 16, 2022 · 8 phút · Muzammil Khan

Phần mềm nhận dạng dấu quang học C# (OMR) trong .NET

Là nhà phát triển .NET, bạn có thể dễ dàng tích hợp Aspose.OMR để kiểm soát giao diện người dùng .NET trong các ứng dụng giao diện người dùng .NET. Nó cho phép bạn phát triển các ứng dụng OMR Sheet Reader dựa trên GUI tùy chỉnh. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách phát triển Phần mềm Máy quét OMR bằng C# trong .NET.
tháng 7 1, 2022 · 7 phút · Muzammil Khan

Thực hiện OMR và trích xuất dữ liệu bằng C#

Bạn có thể dễ dàng thực hiện các thao tác OMR trên hình ảnh quét của biểu mẫu khảo sát hoặc phiếu kiểm tra theo lập trình và đọc đầu vào của người dùng theo lập trình trong các ứng dụng .NET. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách thực hiện OMR và trích xuất dữ liệu bằng C#.
tháng 4 21, 2022 · 8 phút · Muzammil Khan