Tiếng Việt

Tạo Phiếu trả lời trực tuyến - OMR Sheet Maker

Bài viết này trình bày cách tạo phiếu trả lời OMR với bong bóng để tô bóng. Bạn có thể đặt các tùy chọn khác nhau để tạo Bảng trả lời OMR theo yêu cầu của mình. Chẳng hạn, bạn có thể chỉ định xem có cần tạo bảng OMR cho 100, 30 hoặc bất kỳ số lượng câu hỏi trắc nghiệm nào hay không.
tháng 2 28, 2023 · 3 phút · Farhan Raza

Tạo Phiếu trả lời hoặc Khảo sát OMR trong Java

Là một nhà phát triển Java, bạn có thể dễ dàng tạo các khảo sát OMR, câu đố hoặc phiếu trả lời từ đánh dấu văn bản theo lập trình. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách tạo Bảng trả lời hoặc Khảo sát OMR OMR từ đánh dấu văn bản bằng Java.
tháng 3 31, 2022 · 5 phút · Muzammil Khan