Tiếng Việt

Phần mềm nhận dạng dấu quang học C# (OMR) trong .NET

Là nhà phát triển .NET, bạn có thể dễ dàng tích hợp Aspose.OMR để kiểm soát giao diện người dùng .NET trong các ứng dụng giao diện người dùng .NET. Nó cho phép bạn phát triển các ứng dụng OMR Sheet Reader dựa trên GUI tùy chỉnh. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách phát triển Phần mềm Máy quét OMR bằng C# trong .NET.
tháng 7 1, 2022 · 7 phút · Muzammil Khan