Tiếng Việt

Chuyển đổi tệp .one OneNote sang tài liệu Word DOCX hoặc DOC trong Java

Tệp OneNote chứa các ghi chú kỹ thuật số có thể bao gồm văn bản, hình ảnh, bản vẽ, v.v. Trong một số trường hợp, bạn có thể cần chuyển đổi tệp .one OneNote thành tài liệu Word. Bài viết này trình bày cách chuyển đổi tệp .one của Microsoft OneNote sang định dạng tệp DOCX hoặc DOC.
tháng 10 14, 2021 · 3 phút · Farhan Raza