Tiếng Việt

Chuyển đổi OneNote sang XLSX hoặc XLS trong C#

Tệp OneNote là các ghi chú kỹ thuật số mà bạn có thể ghi lại để giữ thông tin quan trọng trong tầm tay. Họ có thể hữu ích để cộng tác, trình bày hoặc chia sẻ thông tin. Trong một số trường hợp, bạn có thể cần chuyển đổi sổ ghi chép OneNote có phần mở rộng tệp (.one) thành sổ làm việc XLSX hoặc XLS. Theo đó, bài viết này cung cấp thông tin về cách chuyển đổi tệp định dạng OneNote sang XLSX hoặc XLS theo chương trình trong C#.
tháng 8 4, 2022 · 3 phút · Farhan Raza