Tiếng Việt

Máy tính điểm trung bình trực tuyến

Bài viết này giải thích cách tính điểm trung bình CGPA cho các môn học khác nhau trong các học kỳ khác nhau.
tháng 3 3, 2023 · 2 phút · Farhan Raza