Tiếng Việt

Mở hoặc giải nén tệp 7z (7zip) theo lập trình bằng C# .NET

Các tệp 7z phổ biến vì chúng có tỷ lệ nén tốt. Bạn có thể mở hoặc trích xuất tệp 7z (7zip) theo lập trình trong các ứng dụng C# của mình. Vui lòng xem các phần sau để tìm hiểu cách tạo trình giải nén tệp 7z và giải nén các tệp lưu trữ được bảo vệ bằng mật khẩu.
tháng 4 28, 2021 · 3 phút · Farhan Raza