Tiếng Việt

Chuyển đổi OSM sang KML trong C#

Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có thể cần xuất dữ liệu bản đồ từ OpenStreetMap (OSM) để hiển thị trên Google Earth. Google Earth sử dụng tệp KML để hiển thị dữ liệu địa lý. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi OSM sang KML trong C#.
tháng 11 1, 2022 · 3 phút · Muzammil Khan