Tiếng Việt

Chuyển đổi XPS hoặc OXPS sang Word DOCX / DOC trong C#

Các tệp XPS và OXPS được sử dụng cho mục đích in vì chúng tạo ra các bản in chất lượng cao ở bất kỳ độ phân giải nào. Trong một số trường hợp, bạn có thể muốn chuyển đổi tệp XPS hoặc OXPS thành tệp Word ở định dạng DOCX hoặc DOC. Theo các tình huống như vậy, bạn có thể chỉnh sửa các tệp theo yêu cầu của mình.
tháng 2 7, 2022 · 4 phút · Farhan Raza

Chuyển đổi XPS hoặc OXPS sang Tài liệu Word bằng Java

Các tệp XPS và OXPS thường được ưa thích hơn do tính chất không phụ thuộc vào độ phân giải của chúng để tạo ra bản in chất lượng cao. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần chuyển đổi tệp XPS hoặc OXPS sang tài liệu Word. Bài viết này thảo luận về cách chuyển đổi tài liệu XPS hoặc OXPS sang tệp từ có phần mở rộng tệp DOCX hoặc DOC theo lập trình trong Java.
tháng 1 7, 2022 · 4 phút · Farhan Raza