Tiếng Việt

Chuyển đổi OXPS hoặc XPS sang PDF có lập trình với Java

XPS là một định dạng tài liệu cố định thường được sử dụng để sắp xếp thông tin cho mục đích in ấn. Tương tự như vậy, các tệp OXPS cũng dựa trên Thông số kỹ thuật của giấy XML. Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi các tệp XPS hoặc OXPS sang tài liệu PDF theo lập trình bằng ngôn ngữ Java.
tháng 2 9, 2021 · 4 phút · Farhan Raza