Tiếng Việt

Chuyển đổi OXPS hoặc XPS sang PDF có lập trình với Java

XPS là một định dạng tài liệu cố định thường được sử dụng để sắp xếp thông tin cho mục đích in ấn. Tương tự như vậy, các tệp OXPS cũng dựa trên Thông số kỹ thuật của giấy XML. Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi các tệp XPS hoặc OXPS sang tài liệu PDF theo lập trình bằng ngôn ngữ Java.
tháng 2 9, 2021 · 4 phút · Farhan Raza

Chuyển đổi XPS hoặc OXPS sang PDF theo lập trình bằng C#

Các tệp XPS và OXPS thường được sử dụng để in vì độ phân giải độc lập của chúng. Tuy nhiên, đôi khi chúng ta cần chuyển đổi XPS sang PDF hoặc OXPS sang PDF. Aspose.Page for .NET API cho phép bạn thực hiện các chuyển đổi này với khả năng hiển thị nhanh và độ trung thực cao. Hãy để chúng tôi khám phá các trường hợp sử dụng sau:
tháng 6 11, 2020 · 7 phút · Farhan Raza