Tiếng Việt

In PDF sang máy in bằng Python

In tài liệu PDF trực tiếp từ bên trong mã là một yêu cầu phổ biến trong phát triển ứng dụng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách in tệp PDF sang máy in bằng Python.
tháng 3 13, 2024 · 9 phút · Muzammil Khan