Tiếng Việt

Chuyển đổi PDF sang Excel XLS XLSX trong C# .NET

Việc chuyển đổi file PDF sang định dạng Excel trở nên cần thiết khi bạn cần xuất dữ liệu dạng bảng từ tài liệu PDF sang bảng tính. Là một lập trình viên, bạn thường lấy dữ liệu dạng bảng ở định dạng PDF và để xử lý dữ liệu đó, nó phải được chuyển đổi sang định dạng Excel. Vì vậy, chúng ta hãy xem cách thực hiện điều đó theo chương trình từ bên trong các ứng dụng .
tháng 1 3, 2020 · 6 phút · Usman Aziz