Tiếng Việt

Chuyển đổi tệp PDF thành bản trình bày PowerPoint trong C#

Bài viết này chứa các bước và mẫu mã để chuyển đổi PDF sang PPT hoặc PPTX theo chương trình trong C#. PDF là một trong những định dạng được sử dụng rộng rãi để trao đổi tài liệu với độ tin cậy mà không cần lo lắng về vấn đề bố cục. Mặt khác, các bài thuyết trình PowerPoint (PPT/PPTX) đã giúp việc trình bày dữ liệu hoặc thông tin dưới dạng các trang chiếu tương tác trở nên dễ dàng hơn.
tháng 3 18, 2020 · 4 phút · Usman Aziz