Tiếng Việt

Chuyển đổi PDF sang PowerPoint PPT/PPTX bằng Java

Trong bài viết này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách chuyển đổi PDF sang PowerPoint PPT/PPTX bằng lập trình bằng Java. PDF đã trở thành một trong những định dạng tài liệu được sử dụng rộng rãi nhất nhờ các tính năng được hỗ trợ cũng như tính ổn định và nhất quán trên tất cả các nền tảng. Trong các tình huống khác nhau, bạn chọn lưu hoặc chia sẻ tài liệu ở định dạng PDF.
tháng 7 23, 2020 · 5 phút · Usman Aziz