Tiếng Việt

OCR PDF và trích xuất văn bản từ PDF bằng Python

Tìm hiểu cách thực hiện OCR trên tài liệu PDF để nhận dạng và trích xuất văn bản từ tài liệu PDF được quét theo chương trình. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách OCR PDF và trích xuất văn bản từ tài liệu PDF bằng Python.
tháng 8 25, 2023 · 5 phút · Muzammil Khan