Tiếng Việt

Aspose.Words for .NET 20.3 đã được phát hành!

Trong tháng này, chúng tôi đã cố gắng cung cấp 72 bản sửa lỗi và cải tiến bao gồm 18 sự cố hỗ trợ dành cho Doanh nghiệp và Ưu tiên. Tổng cộng, 110 sự cố đã được xử lý trong bản phát hành mới nhất của Aspose.Words for .NET. Các bản cập nhật cho Nền tảng Xamarin Bắt đầu với Aspose.Words 20.3, sự hỗ trợ của Xamarin đã thay đổi.
tháng 3 10, 2020 · 3 phút · Andrey Noskov

Aspose.Words for .NET 20.2 được phát hành

Mặc dù có các ngày nghỉ lễ, nhưng tháng này đã kết thúc với năng suất tốt, 57 cải tiến và bản sửa lỗi (trong số đó có 4 vấn đề về Hỗ trợ Doanh nghiệp và 3 vấn đề về Hỗ trợ Ưu tiên) đã được đưa vào bản phát hành định kỳ hàng tháng này. Tổng số 105 vấn đề đã được xử lý. Tải tài liệu PDF hiện được hỗ trợ bởi Aspose.
tháng 2 6, 2020 · 2 phút · Andrey Noskov

Chuyển đổi PDF sang Word DOC hoặc DOCX theo lập trình trong C#

Trong bài viết này, tôi sẽ trình bày cách chuyển đổi tài liệu PDF sang Word một cách chính xác và dễ dàng, bao gồm chuyển đổi định dạng PDF sang DOC và PDF sang DOCX. Các phiên bản trước của Microsoft Word đã lưu tài liệu ở định dạng nhị phân với phần mở rộng .doc. Với việc phát hành Office 2007, Microsoft đã sử dụng Office Open XML (OOXML) dựa trên sự kết hợp giữa tệp XML và tệp nhị phân được kết hợp với nhau thành tệp lưu trữ ZIP.
tháng 11 24, 2019 · 5 phút · Usman Aziz