Tiếng Việt

Chuyển đổi PDF được quét sang Word bằng OCR trong Python

Chuyển đổi các tệp PDF được quét thành tài liệu Word mang lại một số lợi thế như chỉnh sửa văn bản trong tài liệu, giúp dễ dàng thực hiện các thay đổi hoặc cập nhật. Nó cũng cho phép khả năng tìm kiếm văn bản, điều vô giá đối với các tài liệu lớn hoặc khi tiến hành nghiên cứu. Hơn nữa, bạn cũng có thể thực hiện kiểm tra chính tả để sửa bất kỳ lỗi chính tả hoặc từ sai chính tả nào trong khi thực hiện OCR bằng Python.
tháng 6 26, 2023 · 4 phút · Farhan Raza