Tiếng Việt

Chuyển đổi tệp PDF sang DOCX bằng Python

PDF là định dạng tệp được sử dụng phổ biến để chia sẻ và in tài liệu. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, tệp PDF được chuyển đổi sang Word DOCX để phân tích cú pháp văn bản hoặc làm cho tài liệu có thể chỉnh sửa được. Đối với các trường hợp như vậy, bài viết này trình bày cách chuyển đổi tệp PDF sang DOCX bằng Python. Hơn nữa, bạn sẽ học cách chỉ định các tùy chọn tải khác nhau để kiểm soát việc tải các tệp PDF một cách linh hoạt.
tháng 7 22, 2022 · 4 phút · Usman Aziz

Chuyển đổi định dạng PDF sang Word trong Python

PDF là định dạng tệp được sử dụng phổ biến để chia sẻ và in tài liệu. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, tệp PDF được chuyển đổi sang định dạng Word DOCX hoặc DOC để phân tích cú pháp văn bản hoặc làm cho tài liệu có thể chỉnh sửa được. Đối với các trường hợp như vậy, bài viết này trình bày cách chuyển đổi tệp PDF sang tài liệu Word bằng Python. Hơn nữa, bạn sẽ học cách chỉ định các tùy chọn tải khác nhau để kiểm soát việc tải các tệp PDF một cách linh hoạt.
tháng 10 29, 2021 · 5 phút · Usman Aziz