Tiếng Việt

Nhận dạng văn bản bằng cách thực hiện OCR trên hình ảnh từ URL bằng C ++

Nhận dạng ký tự quang học (OCR) là quá trình trích xuất văn bản từ hình ảnh. Bạn có thể có hình ảnh trực tuyến và ngoại tuyến mà từ đó bạn có thể cần trích xuất thông tin văn bản. Bạn có thể thực hiện OCR trên hình ảnh ngoại tuyến, nhưng bạn có thể nghĩ rằng để thực hiện OCR trên hình ảnh trực tuyến, bạn sẽ phải tải chúng xuống. Chà, điều đó không bắt buộc. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách thực hiện OCR trên hình ảnh bằng cách sử dụng URL của chúng với C ++.
tháng 7 8, 2021 · 5 phút · Muhammad Ahmad