Tiếng Việt

Tạo và đọc bảng OMR có mã vạch trong C#

Tìm hiểu cách tạo và đọc bảng OMR có mã vạch trong C# bằng cách sử dụng API Aspose.OMR for .NET. API toàn diện và dễ sử dụng này cung cấp nhiều tính năng và tùy chọn khác nhau, khiến nó trở thành giải pháp mạnh mẽ và linh hoạt cho nhiều ứng dụng OMR.
tháng 9 25, 2023 · 5 phút · Muzammil Khan

Trích xuất dữ liệu từ hình ảnh trong Java

Nhận dạng dấu quang học (OMR) là một quy trình điện tử cho phép đọc và ghi lại dữ liệu được đánh dấu bởi những người trong một bài kiểm tra hoặc một cuộc khảo sát, bao gồm các đầu vào bong bóng hoặc hình vuông. Bạn có thể dễ dàng thực hiện các thao tác OMR trên hình ảnh được quét của các biểu mẫu khảo sát, bảng câu hỏi hoặc phiếu kiểm tra đó và đọc đầu vào của người dùng theo chương trình. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách thực hiện OMR và trích xuất dữ liệu từ một hình ảnh trong Java.
tháng 9 16, 2022 · 8 phút · Muzammil Khan