Tiếng Việt

Chuyển đổi hình ảnh PNG sang Lithophane trong C#

Định dạng PNG phổ biến vì chúng có thể bao gồm đồ họa trong suốt. Trong khi đó, lithophane là một tác phẩm nghệ thuật được khắc hoặc đúc bằng vật liệu rất mỏng mà bạn có thể nhìn thấy bằng cách đặt nguồn sáng phía sau mô hình đó. Bài viết này trình bày cách chuyển đổi hình ảnh PNG sang lithophane trong C#.
tháng 7 26, 2022 · 4 phút · Farhan Raza