Tiếng Việt

Chuyển đổi PNG sang DOCX trong C# .NET

MS Word cung cấp một loạt các tính năng thú vị để tạo các tài liệu văn bản phong phú. Bạn có thể làm phong phú thêm tài liệu DOCX của mình với định dạng văn bản, bảng, đồ họa, hình ảnh, WordArt, v.v. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần nhập hình ảnh PNG vào tài liệu DOCX theo chương trình. Hoặc bạn có thể nhận được một loạt ảnh PNG mà bạn cần chuyển đổi thành tài liệu DOCX. Để đạt được điều đó, bài viết này hướng dẫn cách chuyển đổi ảnh PNG sang DOCX trong C# .NET.
tháng 7 25, 2022 · 3 phút · Usman Aziz