Tiếng Việt

Chuyển đổi hình ảnh sang JSON với OCR trong C#

Hình ảnh hoặc đồ họa mô tả nhiều thông tin trực quan có thể chứa văn bản, hình ảnh, đồ thị, v.v. Đôi khi bạn có thể muốn chuyển đổi một số thông tin từ hình ảnh JPG hoặc PNG sang định dạng JSON để xử lý một số dữ liệu. Theo các yêu cầu như vậy, bài viết này trình bày cách chuyển đổi hình ảnh sang JSON bằng cách thực hiện hoạt động OCR theo chương trình trong C#.
tháng 5 30, 2022 · 4 phút · Farhan Raza