Tiếng Việt

Chuyển đổi hình ảnh JPG, PNG, TIFF, EMF hoặc BMP sang PDF bằng C#

Chuyển đổi hình ảnh sang PDF là một kịch bản quan trọng và hữu ích cho các ứng dụng xử lý tệp. Trong bài viết này, chúng ta sẽ học cách chuyển đổi hình ảnh JPG, PNG, TIFF, EMF, WMF và BMP sang chuyển đổi PDF bằng C# hoặc VB.NET. Sau đây là các bước cài đặt và một số trường hợp sử dụng có thể có để chuyển đổi hình ảnh:
tháng 7 26, 2020 · 9 phút · Farhan Raza