Tiếng Việt

Chuyển đổi hình ảnh PNG hoặc JPG sang PSD Lập trình bằng Java

Hình ảnh JPG và PNG là một số định dạng hình ảnh raster được sử dụng nhiều nhất. Bạn có thể chuyển đổi hình ảnh JPG hoặc PNG sang định dạng tệp PSD theo yêu cầu của bạn. Nó có thể hữu ích trong các tình huống khi bạn muốn kết hợp các lớp khác nhau thành một tệp. Bạn có thể khám phá thêm chi tiết dưới các phần sau.
tháng 5 11, 2021 · 4 phút · Farhan Raza

Chuyển đổi hình ảnh PNG hoặc JPG sang PSD Lập trình bằng C#

Định dạng PNG và JPG là các định dạng tệp hình ảnh raster nổi tiếng có chứa thông tin hình ảnh một lớp. Trong khi đó, tệp Tài liệu Photoshop (PSD) chứa nhiều lớp để hiển thị hình ảnh. Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi hình ảnh PNG hoặc JPG sang định dạng PSD theo chương trình bằng C# trong các ứng dụng .NET của mình. Bài viết này bao gồm các phần sau liên quan đến chuyển đổi hình ảnh PNG và JPG.
tháng 4 1, 2021 · 4 phút · Farhan Raza