Tiếng Việt

Chuyển đổi hình ảnh thành tài liệu Word có thể tìm kiếm (DOC / DOCX) bằng Java

Bạn có thể chuyển đổi hình ảnh thành tài liệu word có thể tìm kiếm hoặc chỉnh sửa được ở định dạng DOCX cũng như định dạng tệp DOC. Các định dạng hình ảnh phổ biến như JPG, PNG, TIFF, BMP, v.v., có thể được chuyển đổi thành tài liệu từ (DOC / DOCX) bằng OCR trong Java.
tháng 6 22, 2021 · 4 phút · Farhan Raza