Tiếng Việt

Chuyển đổi hình ảnh PowerPoint PPT/PPTX sang JPG trong C#

Có thể có nhiều tình huống khác nhau khi bạn cần chuyển đổi hình ảnh PowerPoint PPT hoặc PPTX sang JPG. Ví dụ: bạn có thể cần trình chiếu bản trình bày PPT/PPTX ở chế độ chỉ đọc trong ứng dụng của mình hoặc bạn có thể muốn tạo hình thu nhỏ cho mọi trang trình bày của bản trình bày PowerPoint, v.v. Để tự động chuyển đổi PowerPoint sang JPG, tôi sẽ chỉ cho bạn cách chuyển đổi các trang chiếu PPT hoặc PPTX sang hình ảnh JPG bằng lập trình trong C# .
tháng 2 7, 2020 · 3 phút · Usman Aziz