Tiếng Việt

Chuyển đổi PowerPoint PPTX / PPT sang SVG trong Android

Chuyển đổi PowerPoint sang SVG thường được thực hiện để hiển thị các bản trình bày trong các ứng dụng Android. Các trình xem PowerPoint khác nhau cũng chuyển đổi bản trình bày sang SVG để trình chiếu. Theo đó, bài viết này trình bày cách chuyển đổi bản trình bày PowerPoint PPTX hoặc PPT sang tệp SVG bằng Android.
tháng 9 27, 2021 · 3 phút · Usman Aziz