Tiếng Việt

ASP.NET PowerPoint Viewer - Hiển thị bản trình bày PowerPoint trong ASP.NET

Bạn đang tìm kiếm Trình xem PowerPoint để xem hoặc nhúng bản trình bày trong ứng dụng web ASP.NET Core của mình? Nếu có, hãy tiếp tục đọc bài viết này và tìm hiểu cách tạo một ASP.NET Core PowerPoint Viewer đơn giản và hiển thị các bản trình bày PPT/PPTX bằng C#. Vì vậy, hãy bắt đầu. Các tính năng của ASP.NET PowerPoint Viewer Trình xem ASP.NET PowerPoint của chúng tôi sẽ sử dụng API Aspose.
tháng 2 23, 2020 · 4 phút · Usman Aziz