Tiếng Việt

Chuyển đổi PowerPoint PPT sang PPTX bằng C ++

PPT và PPTX là các định dạng tệp mà Microsoft PowerPoint sử dụng cho các bản trình bày của nó. PPTX là phiên bản PPT mới hơn dựa trên XML. Do sự hỗ trợ của XML, các chương trình khác mở bản trình bày với định dạng PPTX mới hơn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Có thể có những trường hợp bạn cần di chuyển các tệp PPT cũ của mình sang định dạng PPTX mới hơn. Đối với những trường hợp như vậy, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách chuyển đổi tệp PowerPoint PPT sang định dạng PPTX bằng C ++.
tháng 9 15, 2021 · 3 phút · Muhammad Ahmad