Tiếng Việt

Chuyển đổi PowerPoint PPT sang PPTX bằng C#

Trong các trường hợp khác nhau, bạn có thể cần phải nâng cấp bản trình bày PPT lên PPTX để tận hưởng các tính năng trình bày nâng cao do MS Office cung cấp. Đối với những trường hợp như vậy, bài viết này trình bày cách chuyển đổi tệp PowerPoint PPT sang PPTX bằng C#. Nó nhằm mục đích làm cho việc chuyển đổi tự động hoặc hàng loạt các tệp PPT sang PPTX dễ dàng hơn.
tháng 7 26, 2021 · 2 phút · Usman Aziz