Tiếng Việt

Chuyển bản trình bày PowerPoint sang tài liệu Word bằng C ++

Có thể có trường hợp bạn có một bản trình bày PowerPoint và muốn tạo một tài liệu mô tả chi tiết nội dung của nó. Vì vậy, bạn có thể chuyển đổi tệp PPTX của mình sang định dạng Word và sửa đổi tệp Word để nhập chi tiết cho từng trang chiếu. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách chuyển đổi các tệp PowerPoint PPTX / PPT sang định dạng Word theo cách lập trình bằng C ++.
tháng 9 10, 2021 · 3 phút · Muhammad Ahmad