Tiếng Việt

Chuyển đổi PowerPoint PPT thành GIF động trong C#

Chuyển đổi PowePoint sang GIF thường được thực hiện để tránh sự cần thiết của MS PowerPoint để xem trước các bản trình bày. GIF động có khả năng chứa tất cả các slide PPT trong một tệp duy nhất. Do đó, bài viết này trình bày cách chuyển đổi bản trình bày PowerPoint PPT hoặc PPTX thành GIF động trong C#. Hơn nữa, bạn sẽ học cách tùy chỉnh kích thước khung hình, độ trễ giữa các trang trình bày và khung hình mỗi giây theo lập trình.
tháng 1 24, 2022 · 4 phút · Usman Aziz