Tiếng Việt

Chuyển đổi PowerPoint PPTX / PPT sang HTML trong Java

Chuyển đổi PowerPoint PPTX / PPT sang HTML có thể hữu ích khi bạn cần nhúng các bản trình bày vào các trang web của mình. Vì tệp PowerPoint không thể được hiển thị trực tiếp trong các ứng dụng web, bạn có thể áp dụng chuyển đổi PowerPoint sang HTML để tạo trình chiếu. Theo đó, bài viết này trình bày cách chuyển đổi các slide trong bản trình bày PowerPoint sang HTML bằng Java.
tháng 1 9, 2021 · 3 phút · Usman Aziz