Tiếng Việt

Chuyển đổi PowerPoint PPTX / PPT sang PNG hình ảnh trong C#

Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần chuyển đổi các trang chiếu trong bản trình bày PowerPoint sang hình ảnh. Ví dụ: để nhúng bản trình bày vào các ứng dụng web hoặc máy tính để bàn của bạn, để tạo hình thu nhỏ, v.v. PNG là một trong những định dạng hình ảnh phổ biến nhất sử dụng tính năng nén không mất dữ liệu. Vì vậy, trong bài viết này, bạn sẽ học cách chuyển đổi slide trong PowerPoint PPTX hoặc PPT sang ảnh PNG bằng C#.
tháng 9 1, 2021 · 3 phút · Usman Aziz