Tiếng Việt

Chuyển đổi PowerPoint PPT sang XAML trong C#

XAML (Ngôn ngữ đánh dấu ứng dụng eXtensible) là một Biểu mẫu XML, UWP (Nền tảng Windows chung) và Xamarin. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách chuyển đổi các trang trình bày trong bản trình bày PowerPoint sang giao diện XAML theo lập trình. Đặc biệt, bài viết sẽ đề cập đến việc chuyển đổi PowerPoint PPTX sang XAML bằng C#.
tháng 8 5, 2021 · 4 phút · Usman Aziz