Tiếng Việt

In tệp OneNote .one NoteBook bằng C#

Ghi chú kỹ thuật số thường được sử dụng để lưu trữ thông tin như văn bản, hình ảnh, bản vẽ, v.v. Trong một số trường hợp, bạn có thể muốn in ghi chú của mình trong OneNote Notebook. Bài viết này trình bày cách in ghi chú OneNote (.one) bằng ngôn ngữ C# trong các ứng dụng .NET.
tháng 10 20, 2021 · 3 phút · Farhan Raza

In OneNote .one Notebook Lập trình bằng Java

Sổ ghi chép OneNote thường được sử dụng để lưu giữ các ghi chú quan trọng. Bạn có thể cần in ghi chú của mình ra giấy vì một số lý do. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách in các tệp OneNote Notebook trong các ứng dụng Java của mình.
tháng 9 9, 2021 · 4 phút · Farhan Raza