Tiếng Việt

In bản trình bày PowerPoint bằng C#

Thông thường, bạn có thể cần in các bản trình bày PowerPoint theo chương trình từ các ứng dụng web hoặc máy tính để bàn của mình. Để đạt được điều đó, bài viết này trình bày cách in bản trình bày PowerPoint bằng C#. Hơn nữa, bạn cũng sẽ học cách đặt động máy in mong muốn và các tùy chọn in khác.
tháng 8 10, 2021 · 4 phút · Usman Aziz