Tiếng Việt

In PDF sang máy in bằng Python

In tài liệu PDF trực tiếp từ bên trong mã là một yêu cầu phổ biến trong phát triển ứng dụng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách in tệp PDF sang máy in bằng Python.
tháng 3 13, 2024 · 9 phút · Muzammil Khan

C# In tài liệu PDF theo chương trình với .NET

Nhiều công ty đang giảm bớt việc sử dụng giấy ở một mức độ lớn. Tuy nhiên, có một số tình huống mà việc in ấn là quan trọng. Chẳng hạn, một hệ thống có thể chứa thông tin chi tiết về đơn đặt hàng trực tuyến ở định dạng PDF. Họ cần in PDF trong khi gửi đơn đặt hàng trực tuyến để giao hàng. Chúng xử lý các mục trên quy mô lớn nên việc in từng tài liệu theo cách thủ công có thể là một nhiệm vụ khá khó khăn.
tháng 7 9, 2020 · 10 phút · Farhan Raza