Tiếng Việt

Bảo vệ và bỏ bảo vệ tệp Excel bằng C#

MS Excel cung cấp các cách thuận tiện để lưu trữ và quản lý lượng dữ liệu lớn hoặc nhỏ. Sổ làm việc được sử dụng rộng rãi để duy trì bộ dữ liệu, phân tích dữ liệu, thực hiện các hoạt động liên quan đến tài chính hoặc nguồn nhân lực, v.v. Với sự tiến bộ của công nghệ, các cách truy cập trái phép vào dữ liệu cũng tăng lên. Do đó, MS Excel cho phép bạn bảo vệ sổ làm việc bằng mật khẩu. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách tự động hóa các tính năng bảo vệ bảng tính và bảo vệ hoặc bỏ bảo vệ các tệp Excel theo chương trình bằng C#.
tháng 12 14, 2020 · 3 phút · Usman Aziz