Tiếng Việt

Mã hóa và giải mã tệp Excel bằng Python

Bảo mật và quyền riêng tư luôn là những khía cạnh quan trọng của việc bảo vệ dữ liệu. Vì các tệp Excel được sử dụng rộng rãi để lưu trữ dữ liệu, nên sự an toàn được đảm bảo để tránh giả mạo và truy cập trái phép. Theo đó, bài viết này trình bày cách mã hóa và giải mã các tệp Excel bằng Python.
tháng 6 1, 2021 · 3 phút · Usman Aziz