Tiếng Việt

Bảo vệ bản trình bày PowerPoint bằng C ++

Microsoft PowerPoint là một phần mềm mạnh mẽ và giàu tính năng cho phép bạn tạo các trang trình bày tuyệt đẹp để sử dụng trong các cuộc họp và thảo luận của mình. Bạn có thể rơi vào tình huống mà bản trình bày của bạn chứa thông tin bí mật mà bạn muốn bảo vệ. Trong những trường hợp như vậy, việc bảo vệ tệp bản trình bày bằng mật khẩu có thể tỏ ra hữu ích. Mặt khác, nếu bạn muốn đánh dấu bản trình bày là cuối cùng và không muốn nội dung của nó bị sửa đổi, bạn có thể ký điện tử vào tệp bản trình bày. Miễn là chữ ký hợp lệ, bạn có thể tin tưởng rằng tệp trình chiếu không bị thay đổi. Vì vậy, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách bảo vệ bản trình bày PowerPoint bằng mật khẩu hoặc chữ ký điện tử bằng C ++.
tháng 3 31, 2021 · 5 phút · Muhammad Ahmad