Tiếng Việt

Bảo vệ tệp PowerPoint bằng mật khẩu hoặc chữ ký số trong C#

Bảo vệ thông tin kỹ thuật số luôn là một khía cạnh quan trọng trong thế giới mạng. Nhiều cách thức và công nghệ khác nhau đã được nghĩ ra để bảo mật nội dung số. Theo đó, bài đăng trên blog này nhắm mục tiêu rõ ràng đến tính bảo mật của bản trình bày MS PowerPoint và cung cấp cho bạn các cách khác nhau để bảo mật tài liệu PPTX. Trong bài đăng này, bạn sẽ tìm hiểu cách bảo vệ PowerPoint PPTX bằng mật khẩu hoặc chữ ký điện tử bằng C#.
tháng 11 24, 2020 · 5 phút · Usman Aziz