Tiếng Việt

Chuyển đổi EPS sang PNG trong Java

Tài liệu PostScript EPS / PS thường được sử dụng cho mục đích in ấn vì chúng dựa trên Ngôn ngữ Mô tả Trang. Là một nhà phát triển Java, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi các tệp PostScript PS / EPS thành các hình ảnh PNG. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách chuyển đổi EPS sang PNG trong Java.
tháng 8 5, 2022 · 5 phút · Muzammil Khan

Chuyển đổi PostScript EPS / PS sang PNG hoặc JPG Image trong C#

Các tệp PostScript PS / EPS thường được sử dụng cho mục đích in vì chúng dựa trên Ngôn ngữ Mô tả Trang. Bạn có thể chuyển đổi các tệp PostScript định dạng EPS hoặc PS sang hình ảnh theo cách lập trình bằng C#. Bạn sẽ tìm hiểu các chuyển đổi tệp PostScript sau trong bài viết này.
tháng 4 8, 2021 · 4 phút · Farhan Raza