Tiếng Việt

Chuyển đổi PSB sang PDF, JPG hoặc PSD Lập trình bằng C#

Các tệp PSB có thể lưu trữ các hình ảnh khổng lồ có kích thước lớn và kích thước tệp lớn. Bạn có thể chuyển đổi tệp PSB sang tài liệu PDF, hình ảnh JPEG hoặc tệp PSD theo lập trình bằng C#. Bài viết này sẽ giải thích cách chuyển đổi tệp PSB sang các định dạng tệp khác nhau.
tháng 7 16, 2021 · 4 phút · Farhan Raza

Chuyển đổi PSB sang PDF, JPG hoặc PSD theo chương trình trong Java

PSB, Photoshop Big, phần mở rộng tệp được sử dụng để lưu trữ thông tin liên quan đến đồ họa khổng lồ. Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi các tệp PSB sang định dạng PDF, JPG hoặc PSD bằng ngôn ngữ lập trình Java. Chúng ta hãy đi qua các phần sau để khám phá chuyển đổi tệp PSB.
tháng 2 17, 2021 · 4 phút · Farhan Raza