Tiếng Việt

Chuyển đổi PSD sang TIFF Image Lập trình bằng Java

Hình ảnh thường được thiết kế bằng ứng dụng Photoshop. Các tệp đầu ra có định dạng PSD có thể được mở hoặc chỉnh sửa bằng một vài chương trình. Vì vậy, bạn có thể cần phải chuyển đổi tệp PSD sang hình ảnh TIFF theo cách lập trình bằng Java. Các phần sau giải thích việc chuyển đổi PSD.
tháng 10 1, 2021 · 3 phút · Farhan Raza